Obchodné podmienky:
 
Predávajúci: Dávid Mach Automach
                        Hviezdoslavova 546
                        908 41  Šaštín-Stráže
                        IČO: 37173502
                        DIČ: 1042566789
                        NIE JE PLATCOM DPH!
 
 1. Objednávka
-          Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
-          Spotrebiteľ objednáva od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.automach.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
-          Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ      DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
-          Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
-          Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná
 1. Cena, platobné podmienky
-          Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
-          Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
-          Aké možnosti platby poskytujete vo Vašom obchode
 • Osobne u dodávateľa (po predchádzajúcej dohode)
 • Na faktúru (splatnosť) resp. dobierka
 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
 •  Nákup na splátky (Quatro)
 
 1. Dodacie a platobné podmienky
-          Spôsob dodania a poplatky
 • Kuriérska služba – 6,00 Eur (ťažší a rozmernejší tovar napr.kapota sa rieši individálne)
 • Poštou – 5,00 Eur
 • Prevzatie tovaru priamo u dodávateľa – 3,00 Eur
 • Rozvoz Automach okres Senica, Skalica – 3,00 Eur
 •  Pri objednávke nad 250,00 Eur je preprava zadarmo.
-          Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy
-          Predávajúci sa zaväzuje
 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar. odoslat tovar v dohodnutej lehote (v akej lehote, čo v pripade, že sa tovar nenachádza na sklade)
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
-          Kupujúci sa zaväzuje
 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
-          Predávajúci nenesie zodpovednosť
 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 
 1. Reklamácie
-          Reklamácie sú vybavované
 •  telefonicky (od 09:00 do 21:00 - 0915 480 322)
 •  e-mailom (automach@automach.sk)
 •  Poštou.
-          Záruka
 • V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.